กลยุทธ์การขายสินค้าออนไลน์ คุณภาวุธ TARAD.com กับ รายการฟาสต์ฟู้ดธุรกิจ

เหมาะสำหรับผู้สนใจต้องการมีธุรกิจขายสินค้าออนไลน์ และ ผู้ที่มีธุรกิจขายสินค้าออนไลน์แล้ว ศึกษากลยุทธ์การขายสินค้าออนไลน์ กับผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ TARAD.com คุณภาวุธ พงษ์วิทยภานุ

ขอขอบคุณ สร้างสรรค์โดย Youtube : WorkpointOfficial รายการ Fast Food ธุรกิจ ออกอากาศวันที่ 7 มิ.ย. 2558 ตอน กลยุทธ์การขายสินค้าออนไลน์