บริษัท พรทิพย์ (ภูเก็ต) ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงนำธุรกิจสู่ความยั่งยืน

บริษัท พรทิพย์ ภูเก็ต จำกัด

จากวิกฤตต้มยำกุ้ง ปี 2540 บริษัท พรทิพย์ (ภูเก็ต) จำกัด พบอุปสรรคใหญ่เหมือนธุรกิจอื่นๆ ได้น้อมนำใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ปัญหาธุรกิจ ปัจจุบันธุรกิจเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน


คุณวิรวัฒน์ เปี่ยมวิวัตติกุล ประธาน บริษัท พรทิพย์ (ภูเก็ต) จำกัด ผู้ได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ตัวอย่างความสำเร็จ ประเภทธุรกิจขนาดย่อม จากการประกวดผลงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 2
จากสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ความคิดเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *